Kanehøj Møllelaug

2019-2020

Navn 

Anders Bülow Kristiansen

Flemming Pedersen

Adresse

Hovedgaden 55

Vestergade 8 A

Postnr

4261 Dalmose

4230 Skælskør

Telefon

28778024

22213959

Henning Larsen

Palle Jensen

Michael Arvidsen

Birger Christensen

Erik Nielsen

Hovedgaden 61

Ørnevej 23

Østergade 8A 1th

Lindevej 3

Kanehøj Møllevej 175

4261 Dalmose

4261Dalmose

4230 Skælskør

4180 Sorø

4230 Skælskør

22438494

23493362

51331151

57830830

28700875

I 1982 oprettedes den selvejende institution "Kanehøj Møllelaug", der fik overdraget den gamle, bevaringsværdige mølle.

Møllelaugets formål er at bevare møllen for eftertiden i overensstemmelse med bestemmelserne i frednings-deklarationen, tinglyst 18. december 1962.

Alle Møllelaugets indtægter - entre', kontingent fra medlemmer og tilskud fra fonde m.v. - går til møllens vedligeholdelse.

Møllelaugets medlemskreds er på ca. 200 personer, familier og firmaer, et tal, som vi gør, hvad vi kan for at forøge.

De mest aktive af vore medlemmer har status som "møllersvende", dvs. at de har gennemgået en oplæring og er i stand til at betjene møllen.

Bestyrelsen i Kanehøj Møllelaug

Funktion

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær