Kanehøj Møllelaug

I 1982 oprettedes den selvejende institution "Kanehøj Møllelaug", der fik overdraget den gamle, bevaringsværdige mølle.

Møllelaugets formål er at bevare møllen for eftertiden i overensstemmelse med bestemmelserne i frednings-deklarationen, tinglyst 18. december 1962.

Alle Møllelaugets indtægter - entre', kontingent fra medlemmer og tilskud fra fonde m.v. - går til møllens vedligeholdelse.

Møllelaugets medlemskreds er på ca. 200 personer, familier og firmaer, et tal, som vi gør, hvad vi kan for at forøge.

De mest aktive af vore medlemmer har status som "møllersvende", dvs. at de har gennemgået en oplæring og er i stand til at betjene møllen.

Kasserer

Sekretær 

Bestyrelsen i Kanehøj Møllelaug

Navn 

Anders Bülow Kristiansen

Flemming Pedersen

Henning Larsen

Adresse

Hovedgaden 55

Vestergade 8 A

Hovedgaden 61

Palle Jensen

Michael Arvidsen

Birger Christensen

Erik Nielsen

Ørnevej 23

Østergade 8A 1th

Lindevej 3

Kanehøj Møllevej 175

2019-2020

Postnr

4261 Dalmose

4230 Skælskør

4261 Dalmose

4261Dalmose

4230 Skælskør

4180 Sorø

4230 Skælskør

Telefon

28778024

22213959

22438494

23493362

51331151

23397251

28700875

Funktion

Formand

Næstformand