Kanehøj Møllelaug

I 1982 oprettedes den selvejende institution "Kanehøj Møllelaug", der fik overdraget den gamle, bevaringsværdige mølle.

Møllelaugets formål er at bevare møllen for eftertiden i overensstemmelse med bestemmelserne i frednings-deklarationen, tinglyst 18. december 1962.

Alle Møllelaugets indtægter - entre', kontingent fra medlemmer og tilskud fra fonde m.v. - går til møllens vedligeholdelse.

Møllelaugets medlemskreds er på ca. 200 personer, familier og firmaer, et tal, som vi gør, hvad vi kan for at forøge.

De mest aktive af vore medlemmer har status som "møllersvende", dvs. at de har gennemgået en oplæring og er i stand til at betjene møllen.

Bestyrelsen i Kanehøj Møllelaug

Funktion

Formand

Næstformand

Kasserer

Navn 

Anders Bülow Kristiansen

Flemming Pedersen

Simon Daniel Elvemand

Adresse

Hovedgaden 55

Vestergade 8 A

Vedbysøndervej 1

2024-2025

Postnr

4261 Dalmose

4230 Skælskør

4200 Slagelse

Telefon

28778024

22213959

29465933

Sekretær

Henrik Winther                   Mozartsvej 5                      4200 Slagelse         30244239       henrik.winther61@hotmail.com

Michael Arvidsen

Karin Jensen

Rørsangervej 3

Jørgen Nyborgs Vej 13 2.23

4230 Skælskør

4200 Slagelse

51331151

60831951

karinjensen74@gmail.com

Bjarne Hansen                   Kanehøj Møllevej 290           4230 Skælskør       22475126

Suppleant            Vivi Skydebjerg Hansen            Frederiksvej 8                             4200 Slagelse              25130862         


Suppleant           Stig Hansen                              Hesselhaven 63                           4230 Skælskør             61665723         majaogstig@gmail.com